Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideTá tú anseo Baile

About Trinity

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Bíonn Coláiste na Tríonóide ag cur leis an traidisiún scoláireachta ceithre chéad bliain a bhaineann leis an gColáiste chun a áit ar cheann de na hollscoileanna is fearr ar domhan a choimeád. Cuireann an Coláiste timpeallacht liobrálach ar fáil, áit a mbíonn ardmheas ar smaointeoireacht neamhspleách agus ina gcothaítear baill foirne agus mic léinn mar dhaoine aonair agus ina spreagtar iad lena gcumas iomlán a bhaint amach.

Plean Straitéiseach

Tá an Coláiste tiomanta do shármhaitheas i dtaighde agus i dteagasc araon, le heispéireas foghlama gach duine dá chuid mac léinn a fheabhsú agus le pobal uileghabhálach an Choláiste le comhionannas rochtana do chách. Leanfaidh an Coláiste dá chuid eolais agus saineolais a scaipeadh ar mhaithe le Cathair Bhaile Átha Cliath, an tír agus an pobal idirnáisiúnta.

Plean Straitéiseach

Stair Choláiste na Tríonóide

Is féidir stair Choláiste na Tríonóide a roinnt ina ceithre thréimhse – céad bliain nó mar sin inar leagadh  an bhunchloch, tréimhse inar tharla leathnú mór san ochtú aois déag, tréimhse chomhdhlúthaithe agus forbartha sa naoú aois déag, agus céad bliain ina ndeachthas in oiriúint do dhomhan a bhí ag athrú go tapa.

Léigh tuilleadh dár Stair

Fíricí agus Figiúirí

Roinneann an 98ú háit i Rangú QS ar Ollscoileanna an Domhain, 2023
1592 Bunaíodh Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
18,000 Mic léinn chláraithe i 2020/21